Pannon Egyetem

Universitas Alapítvány

Sportösztöndíj                                                                                          Adószámunk: 18923786-1-19

Ismeretterjesztés

Tehetséggondozás                                              

Tudomány és Kultúra több szintű támogatása

Ezek Alapítványunk legfontosabb tevékenységei, melyek eléréséhez azonban kevés saját erőnk, számítunk a méltán híres "veszprémi szív" összetartó erejére és arra, hogy értékeinkkel és célkitűzéseinkkel egyetértve sokan pártolják szervezetünket.

Kérjük támogassa SzJA 1%-ának felajánlásával Alapítványunkat, hogy továbbra is hozzájárulhassunk a Pannon Egyetem sikereihez!

A Pannon Egyetem dinamikusan fejlődött az utóbbi években. Számos oktató és hallgató ért el országos és nemzetközi sikereket, több egyetemi dolgozó részesült elismerő kitüntetésben. Számos infrastrukturális újítás is megvalósulhatott többek között az öregdiákok, a szülők és más támogatók felajánlásainak köszönhetően. Azonban a folyamatos fejlődés szükségszerű egy eredményes egyetem életében.

A Veszprémi Universitas Alapítvány megújult erővel végzi a Pannon Egyetemen működő civil szervezetek, kutatók és hallgatók érdemleges tevékenységeinek támogatását, akik a közösségük aktív tagjaiként jelentős értékekkel öregbítik az egyetem és a város hírnevét.

Az Alapítvány kuratóriuma a jövőben is fontosnak tartja a hallgatói ösztöndíj, az öntevékeny hallgatói csoportok támogatását, az oktatói és hallgatói tudományos munka támogatását, a minőségi oktatás technikai feltételeinek biztosítását, továbbá az egykori diákokkal való kapcsolattartást, valamint a színvonalas munkahelyi infrastruktúra biztosítását. Terveink megvalósításához azonban kevés a saját erőnk, számítunk a méltán híres „veszprémi szív” összetartó erejére.

A régió kiemelt kulturális, tudományos és értelmiségi központjaként kiemelten fontos az egyetem folyamatos fejlődése. A tervek megvalósításának sikeréhez jelentősen hozzájárul az Ön megtisztelő támogatása is. Az adójogszabályok alapján Önnek is lehetősége van arra, hogy befizetendő adója 1%-ával támogassa elképzeléseinket és az általunk képviselt értékeket.

Kérjük, adóbevallásában személyi jövedelemadója 1%-át a Veszprémi Universitas Alapítvány közhasznú szervezet

(Veszprém, Egyetem u. 10.) javára, az 18923786-1-19 adószámra felajánlani szíveskedjék, értékelve törekvéseinket!

A Veszprémi Universitas Alapítvány megfelel az adójogszabályokban előírt követelményeknek, kuratóriuma a beérkezett támogatásokat az egyetem fenti céljaira fordítja. A támogatások felhasználásáról az Alapítvány honlapján keresztül adunk tájékoztatást.

A korábbi évek megtisztelő felajánlásait őszintén köszöni az Alapítvány kuratóriuma!

Köszönjük, hogy felajánlásával hozzásegíti a Pannon Egyetem kulturális, oktatási és tudományos

tevékenységeinek támogatásáért kifejtett munkánkat!