Universitas Alapítvány
free templates joomla

Balatoni Nyári Egyetemek

Az Alapítvány alapítója – Bodor Endre professzor úr – két évtizeden keresztül szervezett nyári egyetemeket külföldön élő magyarok számára. A 2010-es években egy újragondolt ismeretterjesztő rendezvény létrehozásával elsősorban az ő munkásságának kívántak tisztelegni a szervezők azzal a nem titkolt szándékkal, hogy felelevenítsék és új köntösbe bújtassák a rendezvényt. 

 

 

 Ahhoz, hogy a jövőben is megszervezésre kerülhessen a Balatoni Nyári Egyetem, szükségünk van külső támogatásra is!

Bízunk benne, hogy adó 1% és egyéb felajánlásoknak köszönhetően az ismeretterjesztő programunkat továbbra is működtetni tudjuk. 

 

Balatoni Nyári Egyetem - 2014

Az Alapítvány kiemelt feladatának tekinti, hogy a Balatoni Nyári Egyetemet, mint nemzetközi szinten is elismert, magas színvonalú tudományos-kulturális ismeretterjesztő rendezvényt hosszútávon gondozza. A kurzus nagy múltra tekint vissza, hosszú évtizedeken keresztül gondozta az Alapítvány a rendezvényt. Többéves kihagyás után fontosnak tartjuk a szervezői hagyomány újjáélesztését és annak ápolását. A Balatoni Nyári Egyetem az egyetemi hallgatók, fiatal felnőttek tudásának bővítésére, különböző tudományos és kulturális területeken való ismeretterjesztés elősegítésére fókuszál elsősorban. A projekt kiemelt figyelmet fordít az interaktivitásra, a projekt- és csoportmunkában való aktív részvételre és a kreativitás, problémamegoldó készségek fejlesztésére és hasznosítására is.

A megyében, régióban számos kisebb hasonló célú kezdeményezés van, azonban rendezvényünk az alapvető ismeretterjesztésen túl felhívja a figyelmet megyénk kulturális és tudományos életére, különleges értékeire; valamint elősegíti, hogy külföldi diákok, kutatók kutatási témaként válasszanak magyar, azon belül is dunántúli/veszprémi vonatkozású témákat. Ezzel is hozzájárulunk a már elért hazai tudományos eredmények nemzetközi disszeminációjához.

További céljaink között szerepelt

-    a határokon túli magyar, valamint külföldi diákok és a városunk, térség egyetemi hallgatói közti kapcsolatépítés elősegítése és erősítése,

-    közösségfejlesztés,

-    kapcsolatépítés tudományos, kulturális és egyéb civil szervekkel és szervezetekkel.

-    az Alapítvány alapító okiratába is belefoglalt cél szerinti tevékenységek, úgy mint ismeretterjesztés, tudomány és kultúra támogatása.

A kezdeményezés alapvető célja, hogy a tudomány és kultúra iránt érdeklődő fiatalok mélyebb és gondolatébresztő ismereteket szerezzenek a Balatoni Nyári Egyetem különböző tematikájú kurzusai által.  Középtávú céljaink között szerepel, hogy különböző tudományterületeken, különböző specifikációjú, párhuzamos kurzus induljon a Balatoni Nyári Egyetem keretében mind angol, mind magyar nyelven kiaknázva a Pannon Egyetem magas szintű akadémiai potenciálját. Hosszútávú célként tűztük ki magunk elé, hogy a Pannon Egyetem és a Veszprémi Universitas Alapítvány gondozásában a Balatoni Nyári Egyetem elismert és közkedvelt kezdeményezés legyen, mely elősegíti az intézmény, Veszprém város és a térség nemzetközi szerepvállalását és továbberősíti pozitív megítélését a határokon túl is. 

A mai rohanó és információdús világunkban a tudomány és kultúra iránt érdeklődők számára fontosak az időbeli és a hitelességi, minőségi tényezők. Ez azt jelenti, hogy adott időszakon belül a leghatékonyabb módon a leghitelesebb és minőségileg igazolt információhoz jussanak adott témákban. A tehetséggondozásra és az utánpótlás biztosítására szintén nagy figyelmet fordítanak, hiszen a mai fiatal tehetségek a jövő kutató nemzedéke. Mindennek, továbbá a helyi értékek megismertetésére és azok megőrzésére irányuló nemzeti és nemzetközi törekvéseknek előtérbe kell kerülniük a fenntarthatóság sikeres megvalósításának jegyében. A kurzus ezen fenti igények kielégítését célozza. Az oktatási célú rendezvény a nem-formális tanulás keretei között bővíti a résztvevők tudását, nagy hangsúlyt fektetve az interaktív foglalkozásokra, a gyakorlat-orientáltságra, az interaktivitásra.

A kurzus 2014. augusztus 25-31. között került megrendezésre, melyre 25 fő külföldi résztvevőt vártunk. A programok tekintetében 4 nagy területre osztható maga a program: Ismeretterjesztő előadások, Projektmunka, Kulturális programok, Közösségi programok. A rendezvény ideje alatt 15-17 db 45-50 perces ismeretterjesztő előadás került megtartásra, amelyek különböző tudományterületeket, a Balatonhoz és térségéhez szorosan kapcsolódó témákat vizsgálnak. Cél, hogy az előadások jelen kurzus keretében átfogó és gondolatébresztő ismereteket nyújtsanak az érdeklődő közönség számára.

 Előadás-témakörök: Balaton a művészetben, A balatoni fürdőkultúra története, Színháztörténet a Balaton térségében, Balatoni borrégiók, szőlőfajták, borászat; A Balaton múltja, jelene és jövője; Turizmus környezeti hatásai a Balatonra nézve; Balaton és Turizmus; Egyháztörténeti és emlékei a Balaton körzetében

 Projektmunka: A kurzus előadástémáihoz kapcsolódóan a szakemberek egy-egy kapcsolódó problémát vetnek fel szakterületükről, amelyeket a a kurzus elején projektcsapatokba rendeződött résztvevők vizsgálnak a kurzus során, és az utolsó ún. „Projektnap” keretében megoldási, fejlesztési javaslatokat tesznek. A projektmunka fokozza a kurzus interaktivitását, hiszen nem csak meghallgatásra kerülnek az előadások, de a résztvevők reflektálnak rá, foglalkoznak vele. Emellett a projektmunka különböző készségeket fejleszt, úgy mint például a csapatmunkában való részvétel, nemzetközi közegben való együttműködés, problémafelismerés és problémamegoldás, kommunikációs készség, prezentációs készség.

 

Kulturális programok: A tervezett programok szorosan kapcsolódnak az előadások témáihoz, a fogadó terület jobb megismeréséhez.

-Városnéző séták: Veszprém, Balatonfüred, Tihany

-Múzeumlátogatások: Jókai Emlékház, Helytörténeti Kiállítás Balatonfüred, Tihany Apátság

-Pincelátogatás

-Magyar és Nemzetközi Est

Közösségi, csapatépítő programok, amelyekkel az ismerkedésen túl a csapatépítésre is hangsúlyt fektettünk, hiszen a kurzus ideje alatt a résztvevők közti jó kapcsolatok kialakulását, valamint a sikeres közös munka elősegítését kívántuk elősegíteni. 

 

 

 

 Balatoni Nyári Egyetem - 2010

 

A Veszprémi Universitas Alapítvány szervezésében került megrendezésére a Balatoni Nyári Egyetem 2010 elnevezésű kurzus szőlészet és borászat témakörben, külföldi és magyar egyetemi hallgatók részvételével 2010. augusztus 15 - 21. között Csopakon.

Az Alapítvány alapítója – Bodor Endre nyugalmazott professzor úr – két évtizeden keresztül szervezett nyári egyetemeket külföldön élő magyarok számára. Az idei rendezvény létrehozásával elsősorban az ő munkásságának kívántak tisztelegni a szervezők azzal a nem titkolt szándékkal, hogy felelevenítsék és új köntösbe bújtassák a rendezvényt. A szervezők 2010-ben első alkalommal fogtak bele a nyári egyetem megvalósításába alapítványi keretek között, a téma kiválasztása azonban hallgatói javaslat alapján született meg.

Az ismeretterjesztő kurzus témája a„Szőlészet és Borászat”volt, melynek keretein belül a résztvevők megtudhatták többek közt azt is, hogy a bor ősi hun szó, a bikavér szekszárdi eredetű, és nem utolsó sorban a borlovagrendek már a középkorban megalakultak Európában. Az előadások témái érintették a bor és borkészítés történetét, a borok fajtáit és a borpárlatokat, a hazai borvidékeket, továbbá a bor és a gasztronómia, illetve a bor és a művészet kapcsolatáról is szó esett. A téma kiválasztása során nagy hangsúlyt kapott, hogy a nyári egyetem témaköre ne csak tudományosan, de kulturálisan is körbejárható legyen, bírjon jelentős hazai értékkel, melyet érdemes ápolni és megismertetni más országok népeivel.

A program résztvevői Belgiumból, Észtországból, Horvátországból, Olaszországból valamint Törökországból érkeztek, és a Pannon Egyetem hallgatóival vált teljessé a résztvevői kör.

szakmai előadássorozatok között a kurzus tagjainak lehetőségük nyílt több neves pincészet meglátogatására, többek között a Jásdi és a Tamás Pincéket tekintették meg Csopakon, továbbá a Soma Pincét Alsóörsön. A képzés során a résztvevők ellátogattak a Pannon Egyetem badacsonytomaji Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetébe is.

A gyakorlatorientált oktatás során a hallgatók alapfokú borképzésbe nrészesültek. Megismerkedhettek a különböző palack és pohártípusokkal, valamint betekintést nyerhettek az érzékszervi borbírálat rejtelmeibe is. A kulturális közeledés jegyében a résztvevők nemzetközi csapatokat alkottak a rendezvény ideje alatt, és így kellett helytállniuk a városismereti versenyeken Veszprémben és Tihanyban, továbbá azon a megmérettetésen, amelynek keretében megszerzett tudásukat ismertették játékos feladatok által. A résztvevők betekintést kaphattak a balaton-felvidéki borászatok működésébe, régiónk életébe. A programokban és ismeretanyagban bővelkedő öt napos rendezvény zárására augusztus 20-án került sor a balatonfüredi bornapok keretein belül, majd a szervezők egy koncerttel búcsúztak a résztvevőktől, melyre a Csopaki Ifjúsági Üdülőben került sor.

 A szervezők fontosnak tartják napjainkban a magyar borkultúra széles körben való megismertetését, továbba a magyar ifjúság tudásának bővítését, a hazai borászat és szőlészet hírnevének szélesítését külföldön, és természetesen kapcsolatépítést és közösségfejlesztést külföldi egyetemekkel.

Mint önkéntes szervező, a rendezvény megszervezésében és lebonyolításában a Pannon Egyetem négy hallgatója segédkezett: Nagy Beatrix, Anglisztika III. évf., Papp Zoltán, Közgazdász - gazdálkodás V. évf., Vajnai Berta, Turizmus - vendéglátás I. évf., Villangó Veronika, Turizmus - vendéglátás II. évf.,  Ratting Gergely