Universitas Alapítvány
free templates joomla

Alapítóról

Dr. Bodor Endre, a Pannon Egyetem kiváló professzora

Professzor úr 1921. szeptember 26-án született Pápán. 1943-ban végzett okleveles vegyészmérnökként a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. 1949-ben műszaki doktori címet szerzett, majd 1953-ban elnyerte a kémiai tudományok kandidátusa címet. A diploma megszerzése után 1954-ig a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki Karán dolgozott, Plank Jenő professzor, majd Erdey László akadémikus munkatársaként. 1954 tavaszán került a Veszprémi Vegyipari Egyetemre, melynek 1963-tól egyetemi tanára Az Általános és Szervetlen Kémia Tanszéket 1954-től 1981-ig, nyugdíjazásáig vezette. 1957-ben az egyetem dékánhelyettese, 1964-65. között rektorhelyettese, 1964-84 között, pedig a Balatoni Nyári Egyetem szervező bizottságának elnöke volt.

 A hatvanas években született meg Szervetlen kémia c. munkája, amely - mint az első, korszerű kvantumkémiai szemléleten alapuló magyar tankönyv (Tankönyvkiadó, Bp., 1968, ill. 1972) - nemzedékek számára szolgált forrásként mind Veszprémben, mind pedig számos más egyetemen és főiskolán. Kiváló tankönyvét a világ másik oldalán is forgatják. Nyugdíjasként is aktív maradt. A Magyar Kémikusok Egyesülete Veszprém megyei csoportjának elnöke volt 1984-ig. Az 1970-ben indított Országos Középiskolai Tehetséggondozó programot 2003-ig folytatta, elnöke volt az Irinyi János Középiskolai Kémiai Verseny Szervezőbizottságának. Ahogy 1975-ben, úgy 1987-ben is Ő volt a főszervezője a Kémiai Diákolimpiának és elnöke a Magyarországon rendezett Nemzetközi Kémiai Versenynek. 1990-től 1995-ig a Magyar Kémikusok Egyesülete Etikai Bizottságának elnöke. Alapító főszerkesztője és 2002-ig főszerkesztője a nemzetközi hírű Hungarian Journal of Industrial Chemistry című angol nyelvű szakmai folyóiratnak. Egyetemünknek egyetlen oktatója, aki Nobel-díjas kutatótárssal (a prágai Heirowsky professzor) és Nobel-díjas tanítvánnyal (Oláh György) büszkélkedhet. A Veszprémi Egyetem 50. évfordulójának megünnepléséhez komoly szakmai és szervezőmunkával járult hozzá. Ő szervezte meg Egyetemünk Universitas Alapítványát és 2006-ig aktív tagja volt a kuratóriumnak. 1996-ban azzal a céllal alapította az alapítványt, hogy elősegítse az intézmény fejlődését, regionális egyetemmé, valódi Universitas-szá válását; és ezzel együtt Veszprém városának a régió tudományos és kulturális központjává fejlődését.

 Dr. Bodor Endre oktatásszervező és kulturális tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult a Pannon Egyetem hírnevének öregbítéséhez. Szertettel őrízzük emlékét!