Universitas Alapítvány
free templates joomla

Alapítványról

A Pannon Egyetem oktatási-kutatási és kulturális tevékenységeit támogatja a Veszprémi Universitas Alapítvány immár 20 éve a mindenkori rektor elnöksége alatt. A kuratórium tagjai továbbá az Egyetem mindenkori dékánjai, Veszprém és Keszthely városok polgármesterei valamint más köztiszteletben álló személyek.

Az Alapítványt az Egyetem kiváló professzora, Dr. Bodor Endre nyugalmazott egyetemi tanár 1996-ban alapította azzal a céllal, hogy elősegítse az intézmény fejlődését, regionális egyetemmé, valódi Universitas-szá válását; és ezzel együtt Veszprém városának a régió tudományos és kulturális központjává fejlődését. 

Az Egyetem fennállása óta arra törekszik, hogy jó kapcsolatot ápoljon szűkebb és tágabb környezetével, Veszprémben és vonzáskörzetében működő intézményekkel és a lakossággal, annak érdekében, hogy a város magáénak érezze az Egyetemet. 

Fontos értékközvetítő szereppel is bír az Alapítvány, hiszen kapcsolatot teremt az öregdiákok, a hallgatók, az egyetemi szervezetek és maga az Egyetem között. Emellett törekszik azt a patronáló szerepet betölteni, amellyel össze tudja fogni, és megfelelően támogatni az Egyetem berkeiben zajló kulturális és tudományos tevékenységeket. 

Kiemelt feladata az Alapítványnak az öntevékeny hallgatói csoportok tevékenységeinek, az oktatói és hallgatói tanulmányutak, tudományos kutatások valamint kulturális programok támogatása, a színvonalas oktatás technikai feltételeinek biztosítása. Jelentős támogatásokat szentel az Alapítvány ösztöndíjak kifizetésére, az egyetemi hallgatók oktatási körülményeinek, szabadidejük jobb kihasználásának biztosítására, sportolási lehetőségeik javítására. 

  

 Az Alapítvány cél szerinti tevékenységei: 

  

Tudományos tevékenység, kutatás 

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 

Kulturális tevékenység 

Kulturális örökség megóvása 

Műemlékvédelem 

Környezetvédelem 

Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 

A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység 

Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével 

  

  

Nem csak támogatással, de saját szervezésű programokkal is pártolni kívánja az Egyetemet, kiszélesítve ezáltal saját tevékenységi körét. Így került sor  a Balatoni Nyári Egyetem elnevezésű nemzetközi ismeretterjesztő rendezvények megszervezésére, ahol magyar és külföldi résztvevők, szakemberek segítségével egyik évben a magyar borászattal, másik évben a Balatonnal ismerkedhettek meg. 

Saját szervezésében, 2010. október 9-én első ízben került megrendezésre a Fedezzük fel Veszprémet! elnevezésű városismereti verseny. A rendezvény egész napos programot kínált a Pannon Egyetem polgárai számára, melynek keretében Veszprém művészeti, kulturális, történelmi és természeti értékeit, sok érdekességet megtudva a városról. A program célja az volt, hogy az egyetem polgárai más szemszögből is megismerjék a várost és közelebb kerüljenek ezáltal hozzá, megerősítve Veszprém város és intézményünk közti kapcsolatot, és a kötődést. 

2011-ben kiemelkedő rendezvénye volt az Alapítványnak az Egészségnap a Pannon Egyetemen,amelynek elsődleges célja a Pannon Egyetem hallgatóinak és Veszprém város diákjainak egy olyanegészségközpontú, nagy volumenű program megszervezése, amely a testi, lelki és szellemi egészség fontosságára kívánja felhívni az ifjúság figyelmét nem-formális pedagógiai módszereken, őket aktívan bevonó tevékenységeken és az ezzel kapcsolatos ismeretterjesztésen keresztül. emellett a Nemzeti Családi-és Szociálpolitikai Intézet támogatásával került megszervezésre hátrányos helyzetű fiatalok számára aPályaorientációs tréningsorozat középiskolásoknak c. kezdeményezés. Több ízben kerültek megrendezésre az Adventi és Húsvéti Játszóházak. 

Az évek folyamán rendszeres támogatásban részesültek a PE kiváló sporteredményeket elért hallgatói (Sportösztöndíj); továbbá az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola működését is támogatta több ízben az Alapítvány. 

  

  

Az Alapítvány, az adó 1%, vállalatok és természetes személyek felajánlásainak köszönhetően működik, a befolyt bevételekből számos jelentős kezdeményezés válik támogathatóvá, amely elősegíti az Egyetem sikeres működését. 

Az Alapítvány örömmel veszi a felajánlásokat, amelyek alapvetően járulnak hozzá a jövőbeli sikeres működéshez.